2006-05-13 när Gullan var 14 månader och 29 dagar genomgick hon MH på Alingsås Brukshundsklubb.

Det var Monica Henriksson som beskrev henne. Gullan har nu känd mental status med skott 2.

 

Kortfattat resulterade beskrivningen i vi fått veta att ”detta är Gullan”:

 

Nyfikenhet / Orädsla               3,6          (maxvärde 5.0)

Beskriver hunden reaktion vid överraskande eller okända händelser, och kan ses som ett mått på hundens allmänna ”miljörädsla”; från undvikande och flyktbenägen med litet utforskande (lågt värde), till en undersökande och orädd attityd (högt värde).

 

Aggressivitet                            3,0          (maxvärde 5.0)

Beskriver hundens benägenhet att visa hotbeteenden i plötsliga eller okända situationer – höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, utfall och bitförsök (en stabil egenskap i testsituationen men oklart vilken typ av aggressiv reaktion den motsvarar i andra situationer). Från liten tendens att visa hotbeteenden (lågt värde) till stor benägenhet att visa hotbeteenden (högt värde).

 

Socialitet                                   4,0          (maxvärde 5.0)

Beskriver hundens attityd vid möte med en främmande person; från reserverad och tillbakadragen (lågt värde) till aktivt hälsande och stor vilja att följa och hanteras (högt värde).

 

Jaktintresse                             2,8          (maxvärde 5.0)

Beskriver hundens benägenhet att springa efter ett simulerat litet byte (relaterat till egenskapen Lekfullhet, och tycks inte vara ett säkert mått på hundens intresse att jaga efter levande vilt); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

 

Lekfullhet                                  1,6          (maxvärde 5.0)

Beskriver hundens allmänna intresse att leka föremålslekar med människor (exempelvis jaga efter kastade föremål och ha dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).