2009-05-02 när Kråkan var nästan precis 2 år gammal genomgick hon MH på Ulricehamns Brukshundklubb.

Det var Lasse Österlund som beskrev henne. Kråkan har nu känd mental status med skott 1.

 

Efter en timme på den soliga MH-banan vet vi nu att ”detta är Kråkan” och den lilla damen förvånade oss alla

med sitt mod bland skrammel och spöken:

 

Nyfikenhet / Orädsla                            3,9             (maxvärde 5.0)

Beskriver hunden reaktion vid överraskande eller okända händelser, och kan ses som ett mått på hundens allmänna ”miljörädsla”; från undvikande och flyktbenägen med litet utforskande (lågt värde), till en undersökande och orädd attityd (högt värde).

 

Aggressivitet                                 3,3             (maxvärde 5.0)

Beskriver hundens benägenhet att visa hotbeteenden i plötsliga eller okända situationer – höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, utfall och bitförsök (en stabil egenskap i testsituationen men oklart vilken typ av aggressiv reaktion den motsvarar i andra situationer). Från liten tendens att visa hotbeteenden (lågt värde) till stor benägenhet att visa hotbeteenden (högt värde).

 

Socialitet                                        4,0             (maxvärde 5.0)

Beskriver hundens attityd vid möte med en främmande person; från reserverad och tillbakadragen

(lågt värde) till aktivt hälsande och stor vilja att följa och hanteras (högt värde).

 

Jaktintresse                                      1,0             (maxvärde 5.0)

Beskriver hundens benägenhet att springa efter ett simulerat litet byte (relaterat till egenskapen Lekfullhet, och tycks inte vara ett säkert mått på hundens intresse att jaga efter levande vilt);

från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

 

Lekfullhet                                      1,6             (maxvärde 5.0)

Beskriver hundens allmänna intresse att leka föremålslekar med människor (exempelvis jaga efter kastade föremål och ha dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

 

Momenten i detalj ser ni nedan.
 

Kontakt

1a                 hälsning         4                    Tar kontakt själv eller besvarar kontakbesök.

1b                 samarbete    4                    Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

1c                  hantering     4                Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

 

Lek 1

2a                 leklust         3                Startar långsamt, blir aktiv, leker.

2b                 gripande      2                Griper inte, nosar bara på föremålet.

2c                  gripande & dragkamp 1     Griper inte.

 

3a                 Förföljande 1                    Startar inte.

3b                 Gripande      1                    Nonchalerar föremålet (el. springer inte fram)

 

4                    Aktivitet      3                    Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjn.

 

Avståndslek

5a                 intresse       3                Intresserad, följer figuranten utan avbrott.

5b                 hot/aggression 2            Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under första delen.

5c                  nyfikenhet    1                    Går ej fram till figuranten.    

5d                 leklust         1                    Visar inget intresse.

5e                 samarbete    1                    Visar inget intresse.

 

Överraskning

6a                 rädsla          2                Hukar sig och stannar.

6b                 hot/aggression 3            Visar flera hotbeteenden under längre tid.   

6c                  nyfikenhet    2                Går fram när föraren sitter på huk framför och lockar.

6d                 kvarstående rädsla 1       Ingen tempoförändring eller undanmanöver.

6e                 kvarstående intresse 1    Visar inget intresse.

 

Ljudkänslighet

7a                 rädsla          3                Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.

7b                 nyfikenhet    5                Går fram till skramlet utan hjälp.

7c                  kvarst. Rädsla 3             Båge vid första passagen. Minskat vid andra passagen.

7d                 kvarst. Intresse 1           Visar inget intresse.

 

Spöken (Kråkans paradgren i MH-sammanhang)

8a                 hot/aggression 5            Visar hotbeteenden och flera attacker. (!!!)

8b                 kontroll        4                Kontrollerar båda spökena. Kortare avbrott.

8c                  rädsla          1                Uppehåller sig framför eller bredvid föraren.

8d                 nyfikenhet    5                Går fram till figuranten utan hjälp.

8e                 kontakttagande med figurant i spökdräkt 4   Tar själv kontakt med figuranten.

 

9a                 Lek 2 leklust 1                  Leker inte.

9b                 Lek 2 gripande 1              Griper inte.

 

10                 Skott            1                    Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.