Här ser ni en karta över vart i Sverige (och Norge)

våra trolltass-valpar gör världen en lite roligare plats att leva på.